OEV Mosselbaai - IEA Mossel Bay Logo

GROOTBRAK MARK

Die mark wat tradisioneel elke eerste Saterdag van n nuwe maand gehou word , het homself midde die pragtige Grootbrakrivier omgewing gevestig langs n pragtige rivier regoor n baie gewilde veiling wat oor die straat regoor die mark en ook wel op die eerste dag van elke nuwe maand gehou word.

GREAT BRAK MARKET

This market which is traditionally being held every first Saturday of every new month. Established itself in the middle of Great Brak River area right next to a beautiful river right opposite a very popular auction house which also trade the first Saturday of every new month and which draw many people by itself.

GROOTBRAK MARK

Grootbrakmark wat homself oor die jare en wel oor die meer as 20 jaar van sy bestaan as een van die oudste Informele Markte in Suid-Afrika onderskei het ,is uiters gewild en groei steeds.

Die mark wat tradisioneel elke eerste Saterdag van n nuwe maand gehou word , het homself midde die pragtige Grootbrakrivier omgewing gevestig langs n pragtige rivier regoor n baie gewilde veiling wat oor die straat regoor die mark en ook wel op die eerste dag van elke nuwe maand gehou word. Gewoonlik word ook addissionele markte op spesifieke Saterdae gedurende skoolvakansies gehou .Die veiling en die mark gesamentlik op n Saterdag het bewys om n wenresep te wees.Baie besoekers word dan ook sodoende gelok wat beide gebeurtenisse ondersteun.
Grootbrakmark is n moet vir diegene wie nie te ver van Mosselbaai bly nie.
Omdat die mark so gewild is mag daar nie altyd dadelik beskikbare uitstalruimte wees nie,maar doen gerus aansoek en word deel van die mooi gewilde mark.
Die OEV Kantoor kan u volledig in die verband inlig.

GREAT BRAK MARKET

Greatbrak Market which distinguised itself over the years and indeed already more than 20 years in existence is one of the oldest established markets in South-Africa,very sought after and still growing.
This market which is traditionally being held every first Saturday of every new month. Established itself in the middle of Great Brak River area right next to a beautiful river right opposite a very popular auction house which also trade the first Saturday of every new month and which draw many people by itself. Generally additional markets are being held on specific Saturdays during school holidays.The auction and the market together on the same Saturday once a month seem to be a winning recipe.Many visitors are therefor enticed who support both venues.
Great Brak Market is a must for anybody not residing too far from Mossel Bay.
Because of the demand for exhibiting space such space might not always be readily available,but do apply and become part of this very sought after Informal Market.
The IEA Office will answer all your questions in this regard.AANSOEKVORM

Om Aansoek te doen vir uitstalplek:

  • “Right click” op die link knoppie bo, en kies dan die “Save Target As” of “Save Link As” opsie om die vorm af te laai.
  • Druk dan die vorm, vul dit in en teken waar nodelik.
  • Pos dan die Aansoekvorm aan die O.E.V saam met fotos ens.

Pdf Programme

PDF file Hulp:
As u nie ‘n PDF lees program soos Adobe Acrobat op u rekenaar al het nie, kan u een van hierdie gratis programme aflaai:

  1. Foxit Pdf Reader ( Free Software – 14 Meg download )OR
  2. Adobe Acrobat Reader ( Free – 52 Megabyte download )

Enige van die twee bo-aanstaande progamme sal PDF lêrs soos die O.E.V Aansoekvorm maklik lees, of druk.

APPLICATION FORM

Application forms for a stall.

  • Download the form by Right Clicking on the link button above and choosing the “Save Target As” or the “Save Link As” option.
  • Print the form, and fill in all required areas..
  • Post the Application Form together with any relavant photos etc. to the O.E.V / I.E.A

pdf reader

PDF file Help:
If you do not have a pdf reader like Adobe Acrobat installed we recommend downloading one of these free readers:

  1. Foxit Pdf Reader ( Free Software – 14 Meg download )OR
  2. Adobe Acrobat Reader ( Free – 52 Megabyte download )

Either application will view or print PDF files like the O.E.V Application form perfectly