OEV Mosselbaai - IEA Mossel Bay Logo

DIAS FEES

Bartholomeus Dias die portugese ontdekkingsreisiger en navigator is na sy landing in Mosselbaaigebied circa 1488 vir altyd met die geskiedenis van Mosselbaai verbind.

DIAS FESTIVAL

After the landing of Bartholomeus Dias the portugese explorer and navigator around Mossel Bay area circa 1488 this event became part of Mossel Bay history.

MOSSELBAAI

DIAS FEES

Bartholomeus Dias die portugese ontdekkingsreisiger en navigator is na sy landing in Mosselbaaigebied circa 1488 vir altyd met die geskiedenis van Mosselbaai verbind.

Die Diasfees word reeds jaarliks en wel begin elke Februarie sedert 2012 deur Mosselbaai Munisipaliteit aangebied en is n baie gewilde Fees met baie duisende besoekers.Die absoluut Munisipale inisiatief bring n Fees ter plaatse tot stand met gratis ingang vir almal .Skenkings van hoofsaaklik plaaslike entiteite deur borgskappe finansier die Fees;terwyl Mosselbaai Munisipaliteit self alle Administratiewe insette verskaf. Mosselbaai Munisipaliteit maak self geen direkte finansiele bydraes nie,maar die Fees word in totaal deur Mosselbaai Munisipaliteit bestuur. Dit is absoluut n Munisipale initiatief vir die gemeenskap.

Die perseel waar die Fees jaarliks gehou word moet beslis een van die mooiste persele beskikbaar wees en wel te Santos karavaanpark langs die see met n pragtige uitsig oor die see.Die Fees bied iets vir almal.Die Feesterrein bied dan ook uitstalruimte vir baie Informele Handelaars sowel as vir baie Formele entiteite en is beslis n hoogtepunt op die jaarlikse Mosselbaai kalender.

Die aanwesigheid van COVID-19 bepaal egter tans en in die toekoms of en wanneer die Fees weer sal plaasvind.

MOSSELBAY

DIAS FESTIVAL

After the landing of Bartholomeus Dias the portugese explorer and navigator around Mossel Bay area circa 1488 this event became part of Mossel Bay history.

Since February 2012 the Dias Festival which proved to be very popular with thousands of people has been held in Mossel Bay being presented by Mossel Bay Municipality.This festival which charges no entrance fee is an absolute Mossel Bay Munisipality initiative. Financing is mainly being obtained by local sponsorship while Mossel Bay Municipality provide al the neseccary administrative support and management. Mossel Bay Municipality do not make any monetary contribution by itself .Only administrative support is applicable.  The Festival is absolute a Municipal initiative for the community.

The premises on which the Festival is being held every year must be one of the most beautifull premises being utilized for such purposes being at Santos Caravan Park right next to the sea with a beautifull view over the ocean.The Festival has something for everybody.The Festival premises then also provide exhibiting space for many Informal Traders as well as for formal entities and is definitely one of the highlights on the yearly.

Mossel Bay calander.
The presence of COVID-19 will determine when or if another Festival wll be held.

 
 
 

AANSOEKVORM

Om Aansoek te doen vir uitstalplek:

DIAS FEES AANSOEKVORM

Laai Aansoekvorm Af - Kliek Hier (Pdf)

  • “Right click” op die link knoppie bo, en kies dan die “Save Target As” of “Save Link As” opsie om die vorm af te laai.
  • Druk dan die vorm, vul dit in en teken waar nodelik.
  • Pos dan die Aansoekvorm aan die O.E.V saam met fotos ens.

Pdf Programme

PDF file Hulp:
As u nie ‘n PDF lees program soos Adobe Acrobat op u rekenaar al het nie, kan u een van hierdie gratis programme aflaai:

  1. Foxit Pdf Reader ( Free Software – 14 Meg download )OR
  2. Adobe Acrobat Reader ( Free – 52 Megabyte download )

Enige van die twee bo-aanstaande progamme sal PDF lêrs soos die O.E.V Aansoekvorm maklik lees, of druk.

APPLICATION FORM

Application forms for a stall.

DIAS FESTIVAL APPLICATION FORM

DOWNLOAD APPLICATION FORM - CLICK HERE (PDF)

  • Download the form by Right Clicking on the link button above and choosing the “Save Target As” or the “Save Link As” option.
  • Print the form, and fill in all required areas..
  • Post the Application Form together with any relavant photos etc. to the O.E.V / I.E.A

pdf reader

PDF file Help:
If you do not have a pdf reader like Adobe Acrobat installed we recommend downloading one of these free readers:

  1. Foxit Pdf Reader ( Free Software – 14 Meg download )OR
  2. Adobe Acrobat Reader ( Free – 52 Megabyte download )

Either application will view or print PDF files like the O.E.V Application form perfectly