OEV Mosselbaai - IEA Mossel Bay Logo

AANSOEKVORMS

Die OEV beskik oor n gedragskode en beskik oor n uitgebreide Grondwet wat riglyne vir optrede en korrekte Bestuur deur die Vereniging daarstel.

APPLICATION FORMS

The IEA support a code of conduct and has an extensive constitution which determine conduct and correct management by the Association.

Kontak | Contact

Tel / Fax :

POSBUS | POSTAL ADDRESS

P.O. Box 853,
Hartenbos,
6520

kantoor | office address

9 Voorbaai Singel,
Voorbaai, Hartenbos,
6520

SEISOEN MARKTE

Maart 2024 / April 2024 Vakansietydperk

BELANGRIKE DATUMS:

 • Sluitingsdatum: Woensdag, 31 Januarie 2024
 • Amptelike VAKANSIETYDPERK: Donderdag 21 Maart 2024 tot en met Maadag, 1 April 2024. (12 dae)
 • Keuring Afgehandel: Vrydag, 16 Februarie 2024
 • **Indien gekeur – Laaste dag vir betaling: Vrydag, 8 Maart 2024

Digitale AANSOEKVORM

NB: Voordat u die aansoekvorm voltooi

 • Maak seker dat u al die nodige dokumentasie byderhand het soos:
  • Almal: Afskrif van I.D en Foto’s (Pdf or Jpg).
  • Kosstalletjies Sertifikate: (Pdf or Jpg)
   • Gesondheidssertifikaat
   • Handelslisensie
   • Brandblussersertifikaat
   • Gassertifikaat indien van toepassing.

SEASONAL MARKET

March 2024 / April 2024 Holiday Period

IMPORTANT DATES:

 • Applications CLOSE: Wednesday 31 January 2024
 • Holiday Period – Thursday, 21 March 2024 up and till Monday, 1 April 2024
 • Selection Process Completed: Friday, 16 February 2024
 • **Successful Applicants: Last Day for Payment: Friday , 8th March 2024

Digital Application Form

NB: Before you complete the Application form

 • Ensure you have all the necessary documentation ready in Pdf or Jpg format before you begin the application form.:
  • Everyone: Copy or your ID & Product Photos (Pdf or Jpg).
  • Food Stalls’ Certificates: (Pdf or Jpg)
   • Health Certificate
   • Business Trade License
   • Fire Extinguisher Certificate
   • Gas Certificate (If Applicable)

AANDMARK

AANSOEKVORM

Die OEV Kalender sluit ook in die hou van drie Aandmarkte wat elke Desember Skoolvakansie met toestemming van Mosselbaai Munisipaliteit gehou word.Twee van die gewilde Aandmarkte word te Hartenbos en een te Mossselbaai Sentraal in Blandstraat gehou .Die netto opbrengs van die drie Aandmarkte jaarliks gehou word dan ook netso aangewend vir Liefdadigheid in die Mosselbaai Distrik en help baie wie dit tog so nodig het.

[Kliek Hier om die Aandmark Stalletjie nommer uitleg te sien]

PDF file Hulp:
As u nie ‘n PDF lees program soos Adobe Acrobat op u rekenaar al het nie, kan u een van hierdie gratis programme aflaai:

Pdf Programme

 1. Foxit Pdf Reader ( Free Software – 14 Meg download )OR
 2. Adobe Acrobat Reader ( Free – 52 Megabyte download )

Enige van die twee bo-aanstaande progamme sal PDF lêrs soos die O.E.V Aansoekvorm maklik lees, of druk.

NIGHT MARKET

APPLICATION FORM

The IEA calander also include three night markets which are being held every December school holiday with permission and support of Mossel Bay Municipality. Two of these sought after night markets are being held at Hartenbos and the third at Mossel Bay Central in Bland street. The net profit from these Night Markets being held jearly goes directly to charity in Mossel Bay District and support and help those in need.

[Click Here To See Night Market Stall Number Positions]

PDF file Help:
If you do not have a pdf reader like Adobe Acrobat installed we recommend downloading one of these free readers:

pdf reader

 1. Foxit Pdf Reader ( Free Software – 14 Meg download )OR
 2. Adobe Acrobat Reader ( Free – 52 Megabyte download )

Either application will view or print PDF files like the O.E.V Application form perfectly