OEV Mosselbaai - IEA Mossel Bay Logo

AANSOEKVORMS

Die OEV beskik oor n gedragskode en beskik oor n uitgebreide Grondwet wat riglyne vir optrede en korrekte Bestuur deur die Vereniging daarstel.

APPLICATION FORMS

The IEA support a code of conduct and has an extensive constitution which determine conduct and correct management by the Association.

Kontak | Contact

Tel / Fax :

POSBUS | POSTAL ADDRESS

P.O. Box 853,
Hartenbos,
6520

kantoor | office address

9 Voorbaai Singel,
Voorbaai, Hartenbos,
6520

SEISOEN MARKTE

Desember 2023 / Januarie 2024 Vakansietydperk

Sluitingsdatum: Maandag 31 Julie 2023

Digitale AANSOEKVORM

NB: Voordat u die aansoekvorm voltooi

 • Maak seker dat u al die nodige dokumentasie byderhand het soos:
  • Almal: Afskrif van I.D en Foto’s (Pdf or Jpg).
  • Kosstalletjies Sertifikate: (Pdf or Jpg)
   • Gesondheidssertifikaat
   • Handelslisensie
   • Brandblussersertifikaat
   • Gassertifikaat indien van toepassing.

SEASONAL MARKET

December 2023 / January 2024 Holiday Period

Applications Close: Monday 31 July 2023

Digital Application Form

NB: Before you complete the Application form

 • Ensure you have all the necessary documentation ready in Pdf or Jpg format before you begin the application form.:
  • Everyone: Copy or your ID & Product Photos (Pdf or Jpg).
  • Food Stalls’ Certificates: (Pdf or Jpg)
   • Health Certificate
   • Business Trade License
   • Fire Extinguisher Certificate
   • Gas Certificate (If Applicable)

SEISOEN MARKTE

Desember 2022 to Januarie 2023 Vakansietydperk

Sluitingsdatum: Sondag 31 Julie 2022

Om Aansoek te doen vir uitstalplek:

Opsie 1 - Digitale AANSOEKVORM

NB: Voordat u die aansoekvorm voltooi

 • Maak seker dat u al die nodige dokumentasie byderhand het soos:
  • Almal: Afskrif van I.D en Foto’s (Pdf or Jpg).
  • Kosstalletjies Sertifikate: (Pdf or Jpg)
   • Gesondheidssertifikaat
   • Handelslisensie
   • Brandblussersertifikaat
   • Gassertifikaat indien van toepassing.

PDF AANSOEKVORM (U kan die vorm self aflaai en uitdruk)

 • “Right click” op die link knoppie bo, en kies dan die “Save Target As” of “Save Link As” opsie om die vorm af te laai.
 • Druk dan die vorm, vul dit in en teken waar nodelik.
 • Pos dan die Aansoekvorm aan die O.E.V saam met fotos ens.
  • Die O.E.V, Posbus 784, Hartenbos, 6520

SEASONAL MARKET

December 2022 to January 2023 Holiday Period

Applications Close: Sunday 31 July 2022

Option 1 - Digital Application Form

NB: Before you complete the Application form

 • Ensure you have all the necessary documentation ready in Pdf or Jpg format before you begin the application form.:
  • Everyone: Copy or your ID & Product Photos (Pdf or Jpg).
  • Food Stalls’ Certificates: (Pdf or Jpg)
   • Health Certificate
   • Business Trade License
   • Fire Extinguisher Certificate
   • Gas Certificate (If Applicable)

PDF APPLICATION FORM (Download & Print the Pdf))

 • Download the form by Right Clicking on the link button above and choosing the “Save Target As” or the “Save Link As” option.
 • Print the form, and fill in all required areas..
 • Post the Application Form together with any relavant photos etc. to the O.E.V / I.E.A
 • The I.E.A, P.O.Box 784, Hartenbos, 6520

AANDMARK

AANSOEKVORM

Die OEV Kalender sluit ook in die hou van drie Aandmarkte wat elke Desember Skoolvakansie met toestemming van Mosselbaai Munisipaliteit gehou word.Twee van die gewilde Aandmarkte word te Hartenbos en een te Mossselbaai Sentraal in Blandstraat gehou .Die netto opbrengs van die drie Aandmarkte jaarliks gehou word dan ook netso aangewend vir Liefdadigheid in die Mosselbaai Distrik en help baie wie dit tog so nodig het.

[Kliek Hier om die Aandmark Stalletjie nommer uitleg te sien]

PDF file Hulp:
As u nie ‘n PDF lees program soos Adobe Acrobat op u rekenaar al het nie, kan u een van hierdie gratis programme aflaai:

Pdf Programme

 1. Foxit Pdf Reader ( Free Software – 14 Meg download )OR
 2. Adobe Acrobat Reader ( Free – 52 Megabyte download )

Enige van die twee bo-aanstaande progamme sal PDF lêrs soos die O.E.V Aansoekvorm maklik lees, of druk.

NIGHT MARKET

APPLICATION FORM

The IEA calander also include three night markets which are being held every December school holiday with permission and support of Mossel Bay Municipality. Two of these sought after night markets are being held at Hartenbos and the third at Mossel Bay Central in Bland street. The net profit from these Night Markets being held jearly goes directly to charity in Mossel Bay District and support and help those in need.

[Click Here To See Night Market Stall Number Positions]

PDF file Help:
If you do not have a pdf reader like Adobe Acrobat installed we recommend downloading one of these free readers:

pdf reader

 1. Foxit Pdf Reader ( Free Software – 14 Meg download )OR
 2. Adobe Acrobat Reader ( Free – 52 Megabyte download )

Either application will view or print PDF files like the O.E.V Application form perfectly